Расписание занятий группы К1Т1(9)

09.04.18 — 15.04.18

Часы

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

Время

08:20 –
09:50 –

10:00 –
11:30 –

11:40 –
13:10 –

13:30 –
15:00 –

15:10 –
16:40 –

16:50 –
18:20 –

18:30 –
20:00 –

20:10 –
21:40 –

Пн
9 апреля 2018 г.
Естествознание
пр.
Вертий Н.С.
a. 507
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 506
Рус. яз. и литература: русский язык
ЛЕК.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 510
Вт
10 апреля 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
ЛЕК.
Гурова И.И.
a. 510
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 506
Экономика
ЛЕК.
Шангичева В.Н.
a. 503
Ср
11 апреля 2018 г.
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Ин. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 410
Рус. яз. и литература: литература
ЛЕК.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 510
Чт
12 апреля 2018 г.
Астрономия
ЛЕК.
проф. Дашко Ю.В.
a. 503
Осн. безоп. жизнедеят.
пр.
доц. Голуб В.В.
a. 503
Пт
13 апреля 2018 г.
Информатика
Лаб.
Дмитриева А.Р.
a. 601а
Работа над к. р. Экономика
лаб.
Шангичева В.Н.
a. 602а
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 506
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Сб
14 апреля 2018 г.
Обществознание
ЛЕК.
Гайсаева М.М.
a. 510
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 506
Право
пр.
кпн. Толопченко О.В.
a. 503
Вс
15 апреля 2018 г.


16.04.18 — 22.04.18

Часы

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

Время

08:20 –
09:50 –

10:00 –
11:30 –

11:40 –
13:10 –

13:30 –
15:00 –

15:10 –
16:40 –

16:50 –
18:20 –

18:30 –
20:00 –

20:10 –
21:40 –

Пн
16 апреля 2018 г.
Ин. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 410
Естествознание
ЛЕК.
Вертий Н.С.
a. 509
Рус. яз. и литература: литература
ЛЕК.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 509
Рус. яз. и литература: литература
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 506
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 410
Вт
17 апреля 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
ЛЕК.
Гурова И.И.
a. 510
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 506
Рус. яз. и литература: русский язык
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 509
Ср
18 апреля 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 408
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Чт
19 апреля 2018 г.
Осн. безоп. жизнедеят.
ЛЕК.
доц. Голуб В.В.
a. 510
История
ЛЕК.
Гайсаева М.М.
a. 509
18. 00 Интервью с ректором
ЛЕК.
проф. Акперов И.Г.
a. 219 (АКТЗ)
Пт
20 апреля 2018 г.
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 410
Экономика
пр.
Шангичева В.Н.
a. 410
Информатика
Лаб.
Дмитриева А.Р.
a. 608а
Сб
21 апреля 2018 г.
Право
ЛЕК.
кпн. Толопченко О.В.
a. 510
Обществознание
пр.
Гайсаева М.М.
a. 510
Астрономия
пр.
проф. Дашко Ю.В.
a. 601а
Вс
вчера


23.04.18 — 29.04.18

Часы

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

Время

08:20 –
09:50 –

10:00 –
11:30 –

11:40 –
13:10 –

13:30 –
15:00 –

15:10 –
16:40 –

16:50 –
18:20 –

18:30 –
20:00 –

20:10 –
21:40 –

Пн
сегодня
Экономика
ЛЕК.
Шангичева В.Н.
a. 401
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 506
Вт
24 апреля 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
ЛЕК.
Гурова И.И.
a. 510
Естествознание
пр.
Вертий Н.С.
a. 506
Астрономия
ЛЕК.
проф. Дашко Ю.В.
a. 503
Ср
25 апреля 2018 г.
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Ин. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 410
Рус. яз. и литература: русский язык
ЛЕК.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 510
Чт
26 апреля 2018 г.
Обществознание
ЛЕК.
Гайсаева М.М.
a. 510
Рус. яз. и литература: литература
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 506
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 202
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 208
Пт
27 апреля 2018 г.
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 501
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 408
Информатика
Лаб.
Дмитриева А.Р.
a. 601а
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Сб
28 апреля 2018 г.
Осн. безоп. жизнедеят.
пр.
доц. Голуб В.В.
a. 510
Право
пр.
кпн. Толопченко О.В.
a. 501
Вс
29 апреля 2018 г.


30.04.18 — 06.05.18

Часы

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

Время

08:20 –
09:50 –

10:00 –
11:30 –

11:40 –
13:10 –

13:30 –
15:00 –

15:10 –
16:40 –

16:50 –
18:20 –

18:30 –
20:00 –

20:10 –
21:40 –

Пн
30 апреля 2018 г.
Естествознание
ЛЕК.
Вертий Н.С.
a. 510
Рус. яз. и литература: литература
ЛЕК.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 510
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 506
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 208
Ин. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 208
Вт
1 мая 2018 г.
Ср
2 мая 2018 г.
Чт
3 мая 2018 г.
Рус. яз. и литература: литература
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 506
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 202
Экономика
пр.
Шангичева В.Н.
a. 408
Астрономия
пр.
проф. Дашко Ю.В.
a. 604а
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Пт
4 мая 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
ЛЕК.
Гурова И.И.
a. 510
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 408
Информатика
Лаб.
Дмитриева А.Р.
a. 601а
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 408
Сб
5 мая 2018 г.
Право
ЛЕК.
кпн. Толопченко О.В.
a. 510
Астрономия
пр.
проф. Дашко Ю.В.
a. 510
Обществознание
пр.
Гайсаева М.М.
a. 506
Осн. безоп. жизнедеят.
ЛЕК.
доц. Голуб В.В.
a. 510
Вс
6 мая 2018 г.


07.05.18 — 13.05.18

Часы

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14

15 – 16

Время

08:20 –
09:50 –

10:00 –
11:30 –

11:40 –
13:10 –

13:30 –
15:00 –

15:10 –
16:40 –

16:50 –
18:20 –

18:30 –
20:00 –

20:10 –
21:40 –

Пн
7 мая 2018 г.
Экономика
пр.
Шангичева В.Н.
a. 401
Экономика
ЛЕК.
Шангичева В.Н.
a. 401
Практикум по англ. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 506
Рус. яз. и литература: литература
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 501
Вт
8 мая 2018 г.
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
ЛЕК.
Гурова И.И.
a. 510
Естествознание
пр.
Вертий Н.С.
a. 506
Астрономия
ЛЕК.
проф. Дашко Ю.В.
a. 503
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .сз/
Ср
9 мая 2018 г.
Чт
10 мая 2018 г.
Рус. яз. и литература: литература
пр.
ст. преп. Диденко Л.В.
a. 506
История
пр.
Гайсаева М.М.
a. 202
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 208
Ин. яз.
пр.
ст. преп. Рудь Е.Е.
a. 208
Пт
11 мая 2018 г.
Обществознание
ЛЕК.
Гайсаева М.М.
a. 510
Математика: алгебра, нач. мат. анализа, геометрия
пр.
Поддубный А.А.
a. 408
Информатика
Лаб.
Дмитриева А.Р.
a. 601а
Физическая культура (общеобразов. )
ФИЗ.КУЛ,
Зенкова Т.А.
a. .СЗ/
Сб
12 мая 2018 г.
Осн. безоп. жизнедеят.
пр.
доц. Голуб В.В.
a. 510
Право
пр.
кпн. Толопченко О.В.
a. 410
Вс
13 мая 2018 г.